How on earth do I keep all the balls in the air? When motherhood becomes just too much.

By |2019-08-10T13:58:23+02:00Jun 20th, 2019|

Oh, but the TIREDNESS. I will never forget. Never ever, ever, ever!! It lasted for 18 years (sorry my dearest sisters). One night I woke up and I couldn’t find my sweetheart last born - oh my freak! She was lying on the carpet! What was happening to me? How did she land there? Was I going to be arrested for child abuse? I could just see the headlines: “Social worker abandons newborn on floor”.

Tieners, Stress en Temperament

By |2019-07-07T12:54:51+02:00Jan 16th, 2019|

Alle mense het ‘n sekere vlak van stress of uitdagings nodig om optimaal te kan funksioneer. Sonder enige uitdagings gaan niemand hul volle potensiaal besef en bereik nie. Party kinders kan egter stress beter hanteer as ander. Spanning en angs kan ‘n destruktiewe effek op ‘n tiener se emosionele gesondheid hê en kan selfs lei to angs versteurings. Indien jy as ouer bekommerd is dat jou kind ‘n angs versteuring ontwikkel is dit beter om professionele hulp in te kry sodat hy of sy die regte hulp ontvang.