Share This Workshop

R480 per person 16 August 2023 09:00 – 11:30

Retrieving course detail
Please wait …

Join our specialist wellness counsellor, Anri van den Berg, for a Positive Discipline Workshop for parents of babies up to preschool – aged children. Anri has been counselling for the last 13 years and has a very special place in her heart of parents! She is a mommy herself and loves journeying with parents of children of all ages.

Kursusbeskrywing:

Die Enneagram is ‘n persoonlikheidstipe-sisteem wat ‘n dieper begrip en insig in onsself en ander bied. Dit identifiseer nege basiese persoonlikheidstipes, elkeen met sy eie unieke eienskappe, denkpatrone, emosies en motiverings.

Deur middel van ‘n reeks oop, verkennende-gesprekke; eie aan die Narratiewe Tradisie wat ons onderskryf, kry die verskeidenheid Enneagram-tipes behoorlik lewe.

In hierdie werkswinkel word jy genooi om:

  • Jou Enneagram-tipe te ontdek en te verstaan hoe jy in die wêreld verskyn en wat jou motiveer.
  • Dieper in die nege verskillende tipes te delf en jou motivering, fokus van aandag, emosionele gewoontes, sterkpunte, en verhoudingsuitdagings van nader te ontdek.
  • Ervarings te deel en van mekaar te leer.