My son’s brain – Preparation for the teenage years

Course info

Your busy, mischievous little boy has disappeared overnight.  No more hugs and chats, instead he is spending all his free time locked in his room. Conversations have turned into short grunts and he is always in a bad mood. The only topics that will get him out of his shell momentarily are games or sport, girls or his friends.  You are not sure whether the hours spent behind closed doors are only playing computer games or sometimes homework as well….and you are too cautious to ask.  Did we fail as parents or is my son only going through a phase?

Does it sound familiar?  If so, please join Mariska van der Meulen of Meraki Counselling Services explaining what your daughter is going through.  Parents of boys from approximately 10 years old and older will benefit hugely from these information sessions/talks.  Talks will be presented in English and or Afrikaans, depending on the audience.

Course outline:

 • The Development of the male brain
 • The role of hormones
 • Physical development
 • The role of neurotransmitters (simplified for us who do not have a medical background!)

Why does this happen:

 • Homework wars
 • Sleeping in
 • Boredom
 • Emotional withdrawal
 • Moodiness
 • Aggression, dominance and competition
 • Sensitivity around his physical appearance
 • Risk taking and decision making
 • Auditory processing (does he hear me?)
 • His developing sexuality
 • Interest in girls
 • Toys
 • Stress and your son’s brain
 • Peer pressure
 • Role of Mom
 • Role of Dad
 • How are girls different?
 • When is his behaviour not normal anymore?
 • Case studies

My seun se brein – voorbereiding vir die tiener jare

Kursus Oorsig

My woelige en ondeunde seuntjie het verdwyn.  Drukkies en geselsies word elke dag minder en dit voel of hy ‘n leeftyd in sy kamer spandeer.  Gesprekke het verkort tot n grom en hy is altyd in n slegte bui. Die enigste onderwerp wat hom vir ‘n oomblik uit sy dop laat kom is speletjies of sport, meisies of sy vriende. Jy is nie seker of die ure agter ‘n toe deur net rekenaarspeletjies is of ook huiswerk nie en is te versigtig om te vra.  Het ons as ouers gefaal of gaan my seun net deur ‘n fase?

Klink dit bekend?  Indien wel, kom luister gerus na Mariska van der Meulen van Meraki Counselling Services wat verduidelik wat jou seun tans of binnekort gaan deurmaak.  Ouers met seuns van ongeveer 10 jaar en ouer sal voordeel trek uit hierdie sessies. Die kursus word in Engels en of Afrikaans aangebied, afhangende van die gehoor.

Kursus oorsig:

 • Die ontwikkeling van die manlike brein
 • Die rol van hormone
 • Liggaamsontwikkeling
 • Die rol van neuro-oordragstowwe (vereenvoudig vir ons sonder ‘n mediese agtergrond)

Hoekom gebeur hierdie?

 • Huiswerk oorlog
 • Laat slaap
 • Verveeldheid
 • Emosionele ontrekking
 • Buierigheid
 • Aggressie, dominansie en kompetisie
 • Sensitiwiteit oor sy voorkoms
 • Riskante gedrag en besluitneming
 • Ouditiewe prosessering (hoor hy my?)
 • Sy ontwikkellende seksualiteit
 • Belangstelling in meisies
 • Speelgoed
 • Stres en jou seun se brein
 • Groepsdruk
 • Rol van ma
 • Rol van pa
 • Wanneer is sy gedrag nie meer normaal nie?
 • Hoe is meisies verskillend?
 • Gevalle studies

About the presenter

Mariska van der Meulen

0762387666

https://www.merakicounselling.co.za/

Our Pretoria branch is located in Elarduspark close to the N1 and the Rigel off ramp, this makes it easily accessible from Pretoria East, Centurion, Midrand and Johannesburg. Our hourly rates are available on the booking system and varies, based on the counsellor and the service being offered.