My daughter’s brain – Preparation for the teenage years

Course info

You went to bed with your family – while handing out butterfly kisses and a million hugs, your little eleven-year-old girl said goodnight. When you woke her up the next morning it was like an alien has invaded your home. If she’s not biting your head off, she’s crying her eyes out in her room. When she’s not crying, she’s jumping on the trampoline with the same friend who broke her heart the day before – giggling and totally inseparable.

Things have literally changed overnight. Your sweet sunshine child has disappeared…… or maybe just changed. It’s scary and it hurts. How would you know what to do when you have no idea what is happening to her?Does it sound familiar? If so, please join Mariska van der Meulen of Meraki Counselling Services explaining what your daughter is going through. Parents of daughters from between 10 years old and 18 years old will benefit hugely from these information sessions/talks.

Course outline:

 • The Development of the female brain
 • The role of hormones and the roller coaster of emotions
 • The role of neurotransmitters (simplified for us who do not have a medical background!)
 • The biology of mean girls

Why the:

 • secrecy
 • sleeping in
 • drama
 • aggression
 • obsession with her girlfriends
 • obsession with physical appearance
 • shyness/interest around boys
 • risk taking
 • Her developing sexuality
 • Stress and the teenage daughter
 • What will calm her down during difficult periods?
 • The role of Mom
 • The role of Dad
 • How are boys different?
 • When is her behaviour not normal anymore?
 • Case studies

My dogter se brein – voorbereiding vir die tiener jare

Kursus Inligting

Jy en jou gesin gaan rustig bed toe een aand – met drukkies en soentjies se jou elfjarige dogtertjie goeienag.  Jy maak haar wakker die volgende oggend en dis of n ruimtewese jou huis binnegeval het.  As sy nie na jou hap nie dan huil sy haar oe uit in haar kamer….en as sy nie huil nie dan spring sy uitbundig op die trampoline saam met die vriendin wat gister haar hart gebreek het – vol giggels en onafskeidbaar.

Dinge het letterlik oornag verander.  Jou liewe sonskynkind het verdwyn….. of miskien net verander.  Dit maak bang en dit maak seer.  Hoe help mens haar as jy geen benul het wat met haar aangaan nie?

Klink dit bekend?  Indien wel, kom luister gerus na Mariska van der Meulen van Meraki Counselling Services wat verduidelik wat jou dogter tans deurmaak.  Ouers met dogters van tussen 10 jaar oud en 18 jaar oud sal voordeel trek uit hierdie sessies. Die kursus word twee-talig aangebied, dus is beide Engels-sprekende sowel as Afrikaans sprekende ouers welkom.

Kursus oorsig

 • Die ontwikkeling van die vroulike brein
 • Die rol van hormone
 • Die emosie-wipplank
 • Die rol van neuro-oordragstowwe (vereenvoudig vir ons sonder ‘n mediese agtergrond)
 • Konflik en die tienerdogter se brein
 • Die biologie van “mean” meisies

Hoekom die:

 • geheimsinnigheid
 • laat slaap
 • drama
 • aggressie
 • obsessie met haar vriendinne
 • obsessie met haar voorkoms
 • skaamte/belangstelling in seuns
 • risiko-gedrag
 • Haar ontwikkellende seksualiteit
 • Stres en jou tienerdogter
 • Wat sal haar kalmeer in moeilike tye?
 • Die rol van Ma
 • Die rol van Pa
 • Hoe is seuns verskillend?
 • Wanneer is haar gedrag nie meer normaal nie?
 • Gevalle studies

About the presenter

Mariska van der Meulen

0762387666

https://www.merakicounselling.co.za/

Our Pretoria branch is located in Elarduspark close to the N1 and the Rigel off ramp, this makes it easily accessible from Pretoria East, Centurion, Midrand and Johannesburg. Our hourly rates are available on the booking system and varies, based on the counsellor and the service being offered.