Loading Events

« All Events

What Are You Thinking!?/Wat Dink Jy!?

Recurring event see all

Feb 7 @ 6:30 pm 8:00 pm

NBI Brainprofile Workshop for couples

2020 is a leap year.  Use this extra day in February to come and find out why your partner wants to pack the trailer for the holiday; two weeks before you leave, while you can throw a few things in a bag within half an hour. Or why your partner wants to constantly hold your hand and sit so very close to you in the movie theatre; what happened to personal space!

By completing the brain profile and discussing your differences, you will understand why you and your partner think and act so differently.

Come and enjoy a cold glass of champagne or a warm cup of coffee and attend our workshop. Here we will thoroughly discuss your 8 quadrant -brain profile to help you better understand one another.

If you rely strongly on your emotional brain, located on the right bottom side of your brain, you will most probably enjoy Valentine’s day with its little notes, chocolates and gestures. If you rely more on the left, top side of your brain, you will probably think that Valentine’s day is a huge money-making scheme. Your partner therefore gets nothing and is left to wonder: “do you not love me anymore?”

This brain profile discussion can truly aid in helping you understand each other better and in avoiding a lot of conflict and misunderstandings.

So, use our extra 24 hours wisely this Valentine’s day. Tell your partner (with a twinkle in the eye); “babes, there’s something that I want from you…I want to know more about your brain!”

NBI Breinprofiel  Werkswinkel vir Paartjies

2020 is ‘n skrikkeljaar!  Gebruik hierdie ekstra dag in Februarie om uit te vind waarom jou man die vakansie waentjie, twee weke voor jul vertrek reeds gepak het, terwyl jy sommer die oggend van die vakansie ‘n paar goedjies bymekaar kan gooi. Of waarom jou maat die heeltyd jou hand wil vashou en so styf teen jou wil sit in die fliek; genade wat het geword van persoonlike spasie!

Deur die NBI Breinprofiel te doen en jul verskille te bespreek, sal julle ontedek waarom julle as indivdue so verskillend dink en doen.

Kom geniet ‘n koue glasie vonkelwyn of ‘n lekker warm koppie koffie en woon ons werkswinkel by waar jul 8 kwadrant brein profiel in diepte bespreek gaan word om sodoende mekaar beter te kan verstaan. 

As jy sterk staat maak op jou emosionele brein; wat regs aan die onderkant sit, gaan jy byvoorbeeld Valentynsdag baie hou van sjokolade en briefies. As jy sterker dink met jou linker, boonste deel van jou brein; gaan jy dink Valentynsdag is ‘n geld maak storie! Nou kry jou geliefde niks en hy/sy moet maar wonder: “is jy dan nie lief vir my nie?” 

Hierdie breinprofielbespreking is ‘n lekker geleentheid om mekaar beter te verstaan en kan groot konflik en misverstande vinnig opklaar.

So, gebruik jou ekstra 24 uur slim! Sê die Valentynsdag – met ‘n vonkel in die oog – vir jou geliefde: “skat daar is iets van jou wat ek meer van wil hê…ek wil meer weet van jou brein!”

615 Vampire Street, Elarduspark
Pretoria,GP0181South Africa
0712979992
https://www.vitanova.co.za

Leave A Comment

Go to Top