Loading Events

« All Events

My teenage SON’S brain / My tiener SEUN se brein

7th Sep 2019 @ 6:00 pm 9:00 pm

R950

The two day event will be presented on 15 & 17 October, and will run from 18:00 – 21:00 each evening. R950 per couple (parents/guardians) and R650 will be charged if only a single parent wants to join.

Your busy, mischievous little boy has disappeared overnight.  No more hugs and chats, instead he is spending all his free time locked in his room. Conversations have turned into short grunts and he is always in a bad mood. The only topics that will get him out of his shell momentarily are games or sport, girls or his friends.  You are not sure whether the hours spent behind closed doors are only playing computer games or sometimes homework as well….and you are too cautious to ask.  Did we fail as parents or is my son only going through a phase?

Does it sound familiar?  If so, please join Mariska van der Meulen of Meraki Counselling Services explaining what your daughter is going through.  Parents of boys from approximately 10 years old and older will benefit hugely from these information sessions/talks.  Talks will be presented in English and or Afrikaans, depending on the audience.


 • The Development of the male brain
 • The role of hormones
 • Physical development
 • The role of neurotransmitters (simplified for us who do not have a medical background!)

Why does this happen:

 • Homework wars
 • Sleeping in
 • Boredom
 • Emotional withdrawal
 • Moodiness
 • Aggression, dominance and competition
 • Sensitivity around his physical appearance
 • Risk taking and decision making

 • Auditory processing (does he hear me?)
 • His developing sexuality
 • Interest in girls
 • Toys
 • Stress and your son’s brain
 • Peer pressure
 • Role of Mom
 • Role of Dad
 • How are girls different?
 • When is his behaviour not normal anymore?

 • Case studies

My woelige en ondeunde seuntjie het verdwyn.  Drukkies en geselsies word elke dag minder en dit voel of hy ‘n leeftyd in sy kamer spandeer.  Gesprekke het verkort tot n grom en hy is altyd in n slegte bui. Die enigste onderwerp wat hom vir ‘n oomblik uit sy dop laat kom is speletjies of sport, meisies of sy vriende. Jy is nie seker of die ure agter ‘n toe deur net rekenaarspeletjies is of ook huiswerk nie en is te versigtig om te vra.  Het ons as ouers gefaal of gaan my seun net deur ‘n fase?

Klink dit bekend?  Indien wel, kom luister gerus na Mariska van der Meulen van Meraki Counselling Services wat verduidelik wat jou seun tans of binnekort gaan deurmaak.  Ouers met seuns van ongeveer 10 jaar en ouer sal voordeel trek uit hierdie sessies. Die kursus word in Engels en of Afrikaans aangebied, afhangende van die gehoor.


 • Die ontwikkeling van die manlike brein
 • Die rol van hormone
 • Liggaamsontwikkeling
 • Die rol van neuro-oordragstowwe (vereenvoudig vir ons sonder ‘n mediese agtergrond)

Hoekom gebeur hierdie?

 • Huiswerk oorlog
 • Laat slaap
 • Verveeldheid
 • Emosionele ontrekking
 • Buierigheid
 • Aggressie, dominansie en kompetisie
 • Sensitiwiteit oor sy voorkoms
 • Riskante gedrag en besluitneming

 • Ouditiewe prosessering (hoor hy my?)
 • Sy ontwikkellende seksualiteit
 • Belangstelling in meisies
 • Speelgoed
 • Stres en jou seun se brein
 • Groepsdruk
 • Rol van ma
 • Rol van pa
 • Wanneer is sy gedrag nie meer normaal nie?
 • Hoe is meisies verskillend?

 • Gevalle studies

Mariska van der Meulen

0762387666

https://www.merakicounselling.co.za/

Vita Nova Counselling Centre Pretoria

615 Vampire Street, Elarduspark
Pretoria,GP0181South Africa
Google Map
0825414357
https://www.vitanova.co.za