My Tween, Puberteit en Seksvoorligting

My Tween, Puberteit en Seksvoorligting
Ongelukkig lewe ons in ‘n wereld waar ons en ons kinders op ‘n daaglikes basis gebombardeer word met dinge van ‘n seksuele aard. Dit word as’t ware op ‘n silwer skinkbord agter ons aangedra en na ons toe uitgehou; om elke hoek en draai. Ons word stelselmatig so gedesensitiseer daardeur, dat ons dit self dalk nie eens meer agterkom nie. 

Wat moet ek oor my kleuter weet? - Artikel 2

Kinderontwikkeling reeks

Wat moet ek oor my kleuter weet? - Artikel 2
‘n Kleuter se spel begin baie selfgesentreerd en word later meer sosiaal soos hulle met ander kinders in interaksie tree. Dit is dus nie vreemd as jou kleuter op sy eie kan speel en met homself praat nie. 

Daar is ‘n baie spesifieke rede waarom daar na die kleuter jare as die “terrible two’s and three’s” verwys word.  Wanneer ek aan ‘n kleuter dink, kom twee stellings sterk na vore: “Nee” en “ek wil self”.  Gedurende hierdie fase begin jou kind sy taalvaardighede, geheue en verbeelding te ontwikkel

Wanneer jou kind afgeknou word

 • 20 October 2014
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 4988
 • - Comments
Wanneer jou kind afgeknou word
Ouers kom sien my gereeld met die kommer dat hulle kinders afgeknou word. Afknouery is ongelukkig ‘n groot probleem in ons samelewewing en dit word net erger. Die afknouery vind gewoonlik by die kind se skool plaas wat dit soms moeilik maak om aan te spreek. Dit is baie moeilik vir die ouers en ook vir die kinders om te hanteer. Hulle voel gewoonlik hulpeloos en magteloos om die afknouery te stop en talle ouers weet nie watter kant toe om te gaan nie. Met hierdie artikel wil ek graag vir ouers ‘n paar riglyne gee wat gevolg kan word ten einde die situasie beter te kan hanteer.

Wat moet ek van my baba se ontwikkeling weet? - Artikel 1

Kinderontwikkeling reeks

 • 6 August 2014
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 19412
 • - Comments
Wat moet ek van my baba se ontwikkeling weet? - Artikel 1

In my praktyk kry ek gereeld vrae van ouers rakende hulle kinders se ontwikkeling. Ouers stel belang daarin om te weet wat om van hulle kinders te verwag en verkeerde inligting kan beide die ouers en die kinders se ontwikkeling benadeel. Met hierdie reeks artikels wil ek graag vir ouers goed nagevorsde inligting gee ten einde hulle vrae te beantwoord en hul by te staan in die verstaan van hul kinders. 

Die belangrikheid van ‘n goeie selfbeeld in kinders

Die belangrikheid van ‘n goeie selfbeeld in kinders
Kinders word ongelukkig nie met ‘n goeie selfbeeld gebore nie en talle aspekte kan die ontwikkeling van ‘n goeie selfbeeld in kinders benadeel. Dit is grootliks die taak van die ouers om ‘n goeie selfbeeld in kinders te bou. Soos kinders egter ouer raak, speel ander persone soos onderwysers en maats ook 'n rol in selfbeeld ontwikkeling. Hierdie aspekte is moeilik vir ouers om te beheer, maar indien ouers reeds 'n positiewe selfbeeld in hul kinders ontwikkel het, sal dit vir kinders makliker wees om negatiewe aspekte van buite positief te hanteer.

Wat moet ek oor my laerskool kind weet? - Artikel 3

Kinderontwikkeling reeks

 • 20 October 2013
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 8807
 • - Comments
Wat moet ek oor my laerskool kind weet? - Artikel 3
In die middelkinderjare begin jou kind se egosentrisme verminder en dit word vir hulle belangrik om in te pas. Hulle word meer bewus van verskillende sosiale rolle en begin van hierdie rolle aanneem.  Jou kind wil dus deel van die gesin voel. Kinders wil help met verskillende take en dit is belangrik dat hulle doen aangesien dit hulle selfbeeld goed doen. Kinders het spasie nodig om te groei en te ontwikkel. Hulle het egter steeds voorspelbaarheid en goeie grense nodig...
RSS

Search

Workshops

Upcoming events Events RSSiCalendar export

New article email