Wat is Spelterapie?

Wat is Spelterapie?
Spel word gesien as die universiele taal van kinders, afgesien van etiese herkoms, agtergrond of sosio-ekonomiese geskiedenis. Spel oftewel “speel” word beskou as kinders se woorde, kinders gebruik spel in dieselfde manier as wat volwassenes woorde gebruik. Dikwels speel kinders hul probleme of emosies op ‘n simboliese manier uit, om sodoende hulself uit te druk.

Wat moet ek oor my kleuter weet? - Artikel 2

Kinderontwikkeling reeks

Wat moet ek oor my kleuter weet? - Artikel 2
‘n Kleuter se spel begin baie selfgesentreerd en word later meer sosiaal soos hulle met ander kinders in interaksie tree. Dit is dus nie vreemd as jou kleuter op sy eie kan speel en met homself praat nie. 

Daar is ‘n baie spesifieke rede waarom daar na die kleuter jare as die “terrible two’s and three’s” verwys word.  Wanneer ek aan ‘n kleuter dink, kom twee stellings sterk na vore: “Nee” en “ek wil self”.  Gedurende hierdie fase begin jou kind sy taalvaardighede, geheue en verbeelding te ontwikkel

Emotional Child Assessment: A valuable tool in understanding your children

 • 24 March 2015
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 4263
 • - Comments
Emotional Child Assessment: A valuable tool in understanding your children
The goal of an emotional child assessment is to get to know the child's view of his or her world, through play. The goal is not to analyse or to label your child but to create a holistic view of the child’s thoughts and feelings. Only when we understand the child's world, can we create the map to effective helping.

The Value in Original Play

The Value in Original Play
We are so busy, we are so focused and driven to provide for our children’s future that we forget that our biggest and easiest contribution to our kids is the love we give, right here and right now… 
And no; you are not too old for this; Original Play has no age guidelines – everyone can “Play”, regardless of your age. In Original Play, there are no human-imposed categories; such as male or female, big or small, young or old.

Terapie met diere: Die waarde van 'n terapie hondjie - Mojo in die speelkamer

 • 26 October 2014
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 6090
 • - Comments
Terapie met diere: Die waarde van 'n terapie hondjie - Mojo in die speelkamer
Mojo is nie net my hond nie, Mojo is ook my assistent terapeut. Ek sien hoe die lig weer in kinders se ogies terugkom wanneer hulle hom sien, rond jaag en vashou. Ek is gelukkig dat Mojo ‘n natuurlike goeie terapiehondjie is. Hy geniet die kinders net so baie soos wat hulle hom geniet. Ek, die kind en Mojo vorm ‘n spannetjie: ‘n spannetjie wat lag, wat leer en wat ontwikkel.

Wat is spelterapie met kinders?

 • 14 August 2014
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 12425
 • - Comments
Wat is spelterapie met kinders?

"Wat is ‘n spelterapeut? Help jy kinders met spelling?" is vragies wat ek gereeld in my praktyk (in Pretoria Oos) hoor. Die konsep van spel kan verwarrend wees vir ouers en met hierdie artikel wil ek poog om spelterapie, asook die terapeutiese proses wat ek met kinders volg te bespreek. Ek sal ook die verskil tussen spelterapie, arbeidsterapie en spraakterapie uitlig.

Helping children deal with grief

Helping children deal with grief
Loss is never easy. We can't always predict or control it. We need to be aware of our own reactions to loss. Children learn from us and look up to us. If the adults in their life are stuck in the grieving process they will also be stuck.

Die rol van troeteldiere in jou kind se lewe

 • 10 July 2014
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 25177
 • - Comments
Die rol van troeteldiere in jou kind se lewe
Ek besef dat alle kinders nie die voorreg het om troeteldiere te hê nie en dat daar sekerlik redes is waarom hulle dit nie kan he nie, maar ek wil graag met hierdie artikel die positiewe impak wat troeteldiere op kinders se lewens kan speel bespreek. Wanneer daar na die voordele van die mens-dier verhouding gekyk word, kan daar fisiese, emosionele en sosiale voordele geidentifiseer word.

Play therapy with couples

 • 5 December 2013
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 4794
 • - Comments
Play therapy with couples
We all know that playing is an important part of childhood and learning, but can play also be potentially valuable to adults….? My answer is yes, it can be. Playing can bring you into contact with feelings, experiences and thoughts that you have forgotten, or suppressed. Playing with adults can also unlock creativity and healthy integration between your mind and your body.

The Keirsey Temperament Sorter: Helping couples understand themselves and their partners better

 • 15 October 2013
 • Author: Lausanne Hugo
 • Number of views: 4283
 • - Comments
Role of temperament in a relationship
Any temperament type can have a successful relationship with any other type. A successful relationship depends more on non-type-based factors, such as goals, core values, culture and religious beliefs. However, understanding your partner's temperament type is generally very beneficial to your relationship because it will give you a better understanding of your partner's way of thinking and their needs.
RSS

Search

Workshops

Upcoming events Events RSSiCalendar export

New article email